masazMasaż klasyczny jest jedną z najstarszych, a zarazem w większości przypadków, skuteczną formą leczenia pacjentów z zespołami bólowymi. Swoją efektywność udowadnia zarówno w przypadku osób z dysfunkcjami ostrymi, jak i przewlekłymi.

Jednak w ostatnich latach w naszym kraju obserwujemy szybki rozwój różnych form masażu terapeutycznego i pracy z punktami spustowymi. Formy te, w połączeniu ze ściśle ukierunkowaną terapią manualną, są bardzo skuteczne w przypadku pacjentów zarówno w stanach podostrych, jak i w stanach przewlekłych, powodem których są zmiany przeciążeniowe. Dlatego do szerokiego wachlarza naszych usług wprowadziliśmy najskuteczniejszą formę masażu- masaż głęboki.

Czym jest masaż tkanek głębokich?

Zrozumienie warstw ciała i możliwości pracy z tkanką w tych warstwach, zmierzające do rozluźnienia, wydłużenia i uwolnienia utrzymujących się nieprawidłowych napięć, w możliwie najbardziej skuteczny i energooszczędny sposób - Art Riggs „Masaż tkanek głębokich”

Celem masażu głębokiego nie jest przyjemność, większy nacisk kładzie się na zmniejszenie dolegliwości bólowych i restrykcji ze strony tkanek miękkich (mięśni). Jednak, nie oznacza to, że terapia taka nie jest przyjemna. Pacjent podczas pracy terapeuty nie powinien odczuwać bólu związanego z terapią, a rozluźnienie.

Korzyści, płynące z masażu tkanek głębokich, wydają się oczywiste- redukcja bólu, poprawa postawy, elastyczności i płynności ruchu, to tylko część tego, co osiągniemy masażem tkanek głębokich.