canstockphoto10130735FDM – Fascial Distortion Model
Jeden z najnowszych, a zarazem najskuteczniejszych systemów leczenia pacjentów z bólami ostrymi i przewlekłymi w oparciu o terapię powięzi.

Twórcą tej metody terapeutycznej jest S. Typaldos, lekarz medycyny ratunkowej i osteopata. To on „odszyfrował bólowy język ciała” pacjenta, który informuje terapeutę o istniejącym odkształceniu powięziowym.

W terapii FDM wyróżniamy 6 podstawowych odkształceń, każde z nich wymaga innego sposobu leczenia. Jednak żeby odpowiednio je zróżnicować, niezbędne jest postawienie odpowiedniej diagnozy. Musi się ona opierać o szczegółowy wywiad, język ciała pacjenta i badanie kliniczne, a jeśli wymaga tego sytuacja, również o badania diagnostyczne.

Leczenie zgodne z Modelem Odkształceń Powięziowych jest niezwykle skuteczne, poprawa stanu pacjenta następuje natychmiast po terapii, jednak samo przeleczenie, to dopiero zapoczątkowuje procesy leczenia w organizmie pacjenta.

Poprawa stanu jest natychmiastowa, ale w okresie kilku dni, pomiędzy kolejnymi sesjami terapeutycznymi, może nastąpić pozorne zaostrzenie objawów, co jest wynikiem reakcji organizmu na terapię i rozpoczęcia procesu gojenia.

Terapia metodą FDM obejmuje od 3-10 sesji terapeutycznych w zależności od stanu pacjenta (stan ostry czy przewlekły).